Co je Agile Forum?

Místo, kde se lidé scházejí a diskutují

Forum Romanum bylo největší fórum starověkého Říma a někdejší pulzující centrum města. Právě tady se řečnilo, setkávali se tu různé osobnosti a uzavíraly se významné dohody. Tuto platformu nepředstihla žádná moderní technologie. I v dnešní době, kdy existuje mnoho odborných knih a digitálních záznamů, je stále nejefektivnější formou učení setkávání se s lidmi z oboru a sdílení znalostí a zkušeností mezi sebou. Proto vzniklo Agile Forum.

Přidejte se mezi nás a využijte přátelskou platformu Agile Forum k diskuzi a k řešení Vašich otázek, problémů, či sdílení Vašich úspěšných postupů. Snažíme se pro Vás vytvořit zajímavý obsah, inspirující myšlenky, zkušené řečníky, kteří mají co říci a jejichž podněty rozproudí zajímavou diskusi.

Téma setkání

Kombinované role ve Scrumu, co k tomu vede a co to způsobuje

Sdílené role se běžně ve firmách vyskytují. Co k těmto rozhodnutí vede a jaké to má dopady a důsledky na firmu? O své zkušenosti se podělí Jiří Zámečník z Maveniru a Peter Hyna ze společnosti Kentico.  V poslední prezentaci Jaroslav Procházka probere podrobně důvody rozhodnutí, které ke sdíleným rolím vedou ale také jejich důsledky a dopady a nastíní možné cesty, jak z této spirály ven. 

"Kombinované role ve scrumu – jak to bylo u nás v Maveniru"

Přednášející: Jiří Zámečník

Skoro každá firma rozděluje povinnosti a pravomoci mezi nějaké předem definované role (ředitel, sekretářka, účetní, finance atd.…). Asi těžko půjde vytvořit nějaký univerzální návod, kde ty hranice přesně mají být, neboť záleží na kontextu firmy, její velikosti a na tom, čím se firma zabývá. My se s vámi chceme podělit o naši zkušenost s kombinováním scrum rolí a o dopady, které takovéto kombinace měly.

"Cesta Scrum Mastera"

Přednášející: Petr Hýna

Co vás může potkat jako Scrum Mastera ve sdílené a fulltime roli? Petr s vámi nasdílí zkušenosti ohledně různých nastavení v roli Scrum Mastera - co přinesla jednotlivá nastavení, na jaké výzvy narazili a co se naučili.

"Odkud se bere myšlenka kombinace agilních rolí a co s tím?"

Přednášející: Jaroslav Procházka

Při implementaci agility vidí mnohdy management a vedení nové (hlavně Scrum) role jako náklad navíc. Je to logické, protože se na implementaci agility a na Scrum dívají očima tradičního managementu. Agilita je ale především změna způsobu myšlení a právě proto zde vzniká první nepochopení: na nový přístup se díváme tradičním pohledem nákladů a plánování kapacit. Hlavně je to viditelné v kontextu role Scrum Mastera. Pokud ji firma vůbec zavede, často jen jako sdílenou třeba s vývojářem nebo testerem a tím ji vlastně nepřímo nezplnomocní ke zlepšování. 

Dalším důvodem kromě výše zmíněného nepochopení, je také omezené množství vhodných lidí do dané role, ať již uvnitř firmy nebo na trhu práce. Takové rozhodnutí má pak velmi viditelné důsledky, které management dále utvrzuje ve správnosti jejich rozhodnutí, tedy že Scrum Master, ale mnohdy i role Product Ownera, je náklad navíc a nepřináší slíbené přínosy a hodnotu. V tomto příspěvku Jarek důvody rozhodnutí i dopady a důsledky probere více a navrhne možná řešení.

Následovat bude diskuze, kde nám všichni řečníci rádi zodpoví dotazy k tématu.

Představení řečníků

Jiří Zámečník

IT profesionál, s mnohaletou zkušenosti v oboru IT. Momentálně působí v roli Engineering manager v mezinárodní společnosti vyvíjející software pro operátory mobilních telefonů. Mimo to je také agilní praktik zabývající se aplikováním agile/scrumu za pomoci zdravého rozumu.

Petr Hyna

Po absolvování VUT v Brně postupně prošel v IT rolemi vývojáře, testera, až našel zalíbení v roli Scrum Mastera. Na této pozici působil v ANF Data, Tieto a nyní i v Kentico Software.

Jaroslav Procházka

Agilní kouč a inovační mentor, kterého baví podporovat lidi a firmy v inovacích a doručování skutečné hodnoty pro zákazníky. V různých rolích (od vývojáře, přes projekťáka a produkťáka až po agilního mentora) se přes 13 let točí kolem různých agilních projektů v mnoha malých a středních českých firmách, velkých mezinárodních korporacích i českých institucích.

Místo a čas konání

Prostory společnosti Mavenir, Holandská 868/5, 639 00 Brno-střed

čtvrtek 18.října 2018, od 17:30 do 21:00

Registrace

Pro účast na setkání se prosím zaregistrujte, abychom pro vás mohli připravit prostory a občerstvení

Bez poplatku

Setkání Agile Forum probíhají v Praze, Brně a Bratislavě, v zázemí hostitelských společností. Chcete se stát partnerem setkání?

Kontakt

Jaroslava
Ceplechová

e: info@agileforum.cz

t: 777 709 887

Partner setkání

Scroll to top